Ендодонтія

Лікування починається з етапу розкриття порожнини зуба, пульпової камери, в якій розміщується судинно-нервовий пучок. Наступним кроком є процес пошуку, визначення кількості і вимірювання довжини каналу зуба за допомогою спеціального електронного прибору – апекслокатора, а в деяких складних випадках виникає необхідність в рентгенологічному знімку для уточнення анатомії (будови) та кількості кореневих каналів

На наступному етапі приступають до інструментальної і медикаментозної обробки.

Інструментальна обробка в поліклініці проводиться спеціальними наборами інструментів, що мають високу гнучкість та гостроту.На ці інструменти лягає основна задача, яка заключається у створенні особливої конусної форми канала зуба та його очищенні. Конусна форма канала являється основною вимогою для наступної якісної антисептичної обробки і максимально герметичної обтурації (пломбування) кореневого канала. Антисептична обробка проводиться препаратами, які максимально очищують від бактерій, не дозволяючи їм адаптуватися до ліків. Для підвищення антибактеріальної дії можуть використовуватися інструменти ультразвукової дії.

Мікроскоп, на сьогоднішній день – невід`ємна частина ендодонтичного лікування, який надає лікарю впевненість під час проведення маніпуляцій з таким органом, як зуб. Детальний огляд порожнини зуба і кореневих каналів дає можливість проконтролювати всі етапи ендодонтичного лікування, знизити можливі ускладнення, і в результаті, підвищити процент успішного лікування. Дає змогу проконтролювати найменші маніпуляції в межах порожнини зуба та кореневого каналу.

Не можна забувати про те, що всі сучасні методики і технології далеко не спрощують роботу лікаря, а роблять її філіграннішою…

Одною з причин неуспішності ендодонтичних втручань може бути помилка у визначенні кількості каналів і, як наслідок, розвиток і прогресування патологічного процесу. Ендодонтичний мікроскоп допомагає уникнути цієї помилки, особливо у випадках атипічної будови порожнини зуба.

Спеціалістами в області оптичної ендодонтії підкреслюється важливість використання операційного мікроскопа на етапі препарування каналу. Безпосередня робота інструментом обмежує можливості спостереження лікаря за його проходженням всередині каналу, та все ж, мікроскоп створює умови для надання об`єктивного контролю за виконанням цього дуже важливого етапу ендодонтичного лікування. Завдяки мікроскопу, лікар виконує оптичний контроль і візуально оцінює результати проведених маніпуляцій.

Оптичний огляд порожнини зуба і кореневих каналів надає можливість проконтролювати чистоту стінок, відсутність залишків тканин тимчасових пломбувальних матеріалів. Після пломбування кореневого каналу мікроскоп дає можливість візуально установити ступінь готовності порожнини зуба до постійного або тимчасового пломбування.